Συγγραφικό Έργο

« Συγγενείς  διαφοροποιήσεις του άνω άκρου»
Ορθοπαιδική και Τραυματολογία του Μυοσκελετικού Συστήματος
Δ.Σ. Κορρές, Γ.Π. Λυρίτης, Π.Ν. Σουκάκος
ΔΕΠ Ορθοπαιδικών Κλινικών Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2010

«ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Πρακτική Άσκηση και Κλινική Εφαρμογή στο Άνω Άκρο»
Σ. Σπυρίδωνος
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2011

«ΑΡΧΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΕΡΙΟΥ»
Trumble, Rayan, Budoff, Baratz
Επιμέλεια μετάφρασης
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, 2012

"ΤΟ ΧΕΡΙ"
Ανατομία, Κλινική Εξέταση και Διάγνωση
Ghazi Rayan, Ed Akelman
Επιμέλεια μετάφρασης
Ιατρικές Εκδόσεις Κωνσταντάρας, υπό έκδοση