Χειρουργική Χεριού

Η Χειρουργική Χεριού ασχολείται με τη θεραπεία όλων των παθήσεων και των τραυμάτων του άνω άκρου και σε κάποιες χώρες είναι ήδη ξεχωριστή ειδικότητα. Εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς ή πλαστικούς χειρουργούς που έχουν λάβει την απαραίτητη εξειδίκευση και χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές της Μικροχειρουργικής, ενώ η χρήση μεγέθυνσης είτε με μικροσκόπιο είτε με μεγεθυντικά γυαλιά είναι απαραίτητη στην πλειοψηφία των επεμβάσεων. Οι χειρουργοί χεριού είναι εκπαιδευμένοι στη χειρουργική αντιμετώπιση όλων των τραυμάτων του άνω άκρου που μπορεί να χρειάζονται οστεοσύνθεση καταγμάτων, συρραφές τενόντων και νεύρων και αναστομώσεις αγγείων, ενώ οι πιο σύνθετες επεμβάσεις αφορούν την συγκόλληση ακρωτηριασμένων μελών. Αντιμετωπίζουν επίσης χρόνιες παθήσεις του χεριού όπως οι αρθρίτιδες του χεριού, το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, η ωλένια νευρίτιδα, ο εκτινασσόμενος δάκτυλος, η τενοντοελυτρίτιδα de Quervain, η νόσος Dupuytren, οι κύστεις και τα γάγγλια, οι συγγενείς ανωμαλίες και οι όγκοι του χεριού. Έχουν εμπειρία στις σύνθετες επανορθωτικές επεμβάσεις του άνω άκρου, όπως είναι οι νευρομεταφορές, οι τενοντομεταφορές, η χρησιμοποίηση κρημνών, νευρικών και αγγειούμενων οστικών μοσχευμάτων και η χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος.