Μικροχειρουργική

Ο όρος «Μικροχειρουργική» αναφέρεται στη χειρουργική που γίνεται με τη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου. Αποτελεί τεχνική που επιτρέπει την αναγνώριση και την αποκατάσταση πολύ μικρών ανατομικών δομών του σώματος, όπως είναι η αναστόμωση πολύ μικρών αγγείων και η συρραφή νεύρων (τυπικά διαμέτρου 1 χιλ.), η οποία έχει επιτρέψει την μεταφορά ιστών από ένα σημείο του σώματος σε ένα άλλο και τη συγκόλληση ακρωτηριασμένων τμημάτων των άκρων. Η Μικροχειρουργική ως τεχνική εφαρμόζεται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως είναι οι ορθοπαιδικοί, οι πλαστικοί χειρουργοί, οι οφθαλμίατροι, οι νευροχειρουργοί και άλλοι.