Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Phrenic nerve neurotization of the musculocutaneous nerve with end-to-side neurorrhaphy: a short report in a rabbit model
A. Stamatoukou, E. Papadogeorgou, Z. Zhang, K. Pavlakis, A. Zoubos, P.N. Soucacos
Microsurgery. 26(4):268-72, 2006

2. Treatment alternatives of congenital hand differences with thumb hypoplasia involvement
E. Papadogeorgou, P.N. Soucacos
Microsurgery. 28(2):121-3, 2008

3. Nerve transfers in children with traumatic partial brachial plexus injuries
J.N. Goubier, F. Teboul, E. Papadogeorgou
Microsurgery. 28(2):117-20, 2008

4. “Normal range-of-motion of trapeziometacarpal joint.
Goubier JN, Devun L, Mitton D, Lavaste F, Papadogeorgou E.
Chir Main. 2009 Oct:28(5):297-300.

5. “Extensor carpi radialis brevis ligamentoplasty and dorsal capsulodesis for the treatment of chronic post-traumatic scapholunate instability.
Papadogeorgou E, Mathoulin C.
Chir Main. 2010 Jun:29(3):172-9

6. “Extraskeletal osteosarcoma: a case report.
Mavrogenis AF, Papadogeorgou E, Papagelopoulos PJ.
Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(3):215-9.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Κλινικοπαθολογοανατομικά  χαρακτηριστικά, διάγνωση και θεραπεία της ινώδους δυσπλασίας»
Ε. Παπαδογεώργου, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Α. Μαυρογένης, Ο. Σαββίδου, Μ. Κασέτα, Χ. Καραβόλιας, Γ. Γκουδέλης
Οστούν 14(4):277-282, 2003

«Χονδροβλάστωμα: διάγνωση και θεραπεία»
Χ. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Ο. Σαββίδου, Γ. Θεμιστοκλέους, Α. Μαυρογένης, Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Σωτηρόπουλος
Οστούν 14(4):269-276, 2003

«Διάγνωση και θεραπεία των εγχονδρωμάτων»
Χ. Καραβόλιας, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Γ. Θεμιστοκλέους, Ο. Σαββίδου, Α. Μαυρογένης,   Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Σωτηρόπουλος
Οστούν 14(4):262-268, 2003

«Σύγχρονες απόψεις για τον γιγαντοκυτταρικό όγκο των οστών»
Ο. Σαββίδου, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Χ. Κυριακόπουλος, Α. Μαυρογένης, Ε. Παπαδογεώργου, Λ. Νικολακάκος, Α. Σταματούκου
Οστούν 14(4):283-288, 2003

«Ανευρυσματική κύστη των οστών: διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση»
Ο. Σαββίδου, Π.Ι. Παπαγγελόπουλος, Α. Μαυρογένης, Ε. Παπαδογεώργου, Χ. Καραβόλιας, Γ. Θεμιστοκλέους, Ν Ζερβάκης
Οστούν 14(4):289-294, 2003

«Ενδομυϊκή μεταφορά ωλενίου νεύρου σε σύνδρομο ωλένιας νευρίτιδας»
Ε. Φανδρίδης, Σ. Γεωργούλης, Ε. Παπαδογεώργου, Α. Καλλιακμάνης, Σ. Σπυρίδωνος, Ι. Ιγνατιάδης, Ν. Γεροσταθόπουλος
Acta Orthopaedica et Traumatiologica Hellenica  vol 57:1, 2006