Διαχωρισμός σύνθετης πλήρους συνδακτυλίας

Παιδί με σύνθετη πλήρη συνδακτυλία του αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου, στην οποία συμμετείχε μερικώς και ο παράμεσος. Αντιμετωπίστηκε με διαχωρισμό του αντίχειρα και απελευθέρωση της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης του παράμεσου σε ηλικία 9 μηνών.