Αντιχειροποίηση του δείκτη

Παιδί με απλασία του αντίχειρα που αντιμετωπίστηκε με αντιχειροποίηση του δείκτη, ώστε να αποκτήσει τη λειτουργία της αντίθεσης και της αδρής και λεπτής σύλληψης.