Ακρωτηριαστική βλάβη χεριών

Άνδρας 35 ετών που υπέστη σε εργατικό ατύχημα με πρέσσα ακρωτηριαστική βλάβη και των δύο χεριών του. Έγινε επιτυχημένη επαναγγείωση με άριστο λειτουργικό αποτέλεσμα.