Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Ο «εκτινασσόμενος δάκτυλος» αποτελεί μια στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων. Είναι κοινή πάθηση που συνοδεύεται από πόνο και συνολική δυσλειτουργία, η οποία χαρακτηρίζεται από «μάγκωμα» ή «μπλοκάρισμα» του προσβεβλημένου δακτύλου σε κάμψη και εκτίναξη «ως σκανδάλη όπλου» στην έκταση. Το φαινόμενο της εκτίναξης οφείλεται στη διαταραχή του μεγέθους του καμπτήρα τένοντα και του συστήματος των καθεκτικών συνδέσμων μέσα από τους οποίους περνάει, στο επίπεδο του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσμου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η πάθηση θεωρείται ιδιοπαθής, αλλά μπορεί να οφείλεται και σε καταπόνηση του χεριού, που προκαλεί πάχυνση και στένωση του ινώδους ελύτρου του καμπτήρα τένοντα αντίστοιχα προς τις κεφαλές των μετακαρπίων και σε δευτεροπαθή τοπική πάχυνση του τένοντα. Η συνεχής καταπόνηση του τένοντα προκαλεί τη διόγκωσή του με αποτέλεσμα τη δυσαρμονία μεταξύ της διαμέτρου του τένοντα και της διαμέτρου του ελύτρου. Σπανιότερα η νόσος προκαλείται από πρωτοπαθή μετατραυματική δημιουργία ενός οζιδίου μέσα στον τένοντα. Πέραν της καταπόνησης – υπέρχρησης, έχουν εντοπισθεί και άλλα αίτια της πάθησης, όπως είναι η συγγενής στένωση του ελύτρου σε βρέφη και οι διάφορες ορμονικές διαταραχές. Επίσης εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα και σε διαβητικούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Συχνότερα προσβάλλεται ο αντίχειρας, ενώ μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε δάκτυλο ή και περισσότερα από ένα συγχρόνως. Το φαινόμενο της εκτίναξης είναι πιο έντονο το πρωί ή κατά την ισχυρή σύλληψη ενός αντικειμένου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η έγχυση κορτικοστεροειδούς στο τενόντιο έλυτρο μπορεί να είναι αποτελεσματική για εβδομάδες ή και μήνες, σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς.

Σε περίπτωση που η έγχυση αποτύχει, γίνεται χειρουργική θεραπεία, με μια σχετικά απλή επέμβαση που εκτελείται με τοπική αναισθησία. Κατά την επέμβαση διενεργείται διατομή του Α1 δακτυλιοειδούς συνδέσμου, ώστε να απελευθερωθεί η ολίσθηση του τένοντα, ενώ προστατεύονται τα δακτυλικά νεύρα που βρίσκονται στην περιοχή.